De fotoalbums

HET TONGERS BEGIJNHOF
1997-1998

 

FOTO NR.                                                    GEGEVENS

 1. Huis hoek Rosastraat /Brouwersstraat.
 2. BROUWHUIS, 1644, restauratie 1919.
  St.-Ursulastraat 7, kadaster nr. 264, bij Baillien 55bis.
 3. BROUWHUIS, 1644, restauratie 1919. Zie 2.
  Lakenmakersstoren, 1654.
  Huis bij linkeR helft Lakenmakerstoren 1654:
  St.-Ursulastraat 9, Kadaster nr. 263, bij Baillien 56.
  HUIS BIJ RECHTERHELFT LAKENMAKERSTOREN 1656 of 1657:
  St.-Ursulastraat 11, kadaster nr. 262, bij Baillien 57.
  ACHTERHUISJE INFIRMERIE 1659:
  St.-Ursulastraat 13, kadaster nr. 261, bij Baillien 58.
 4. LAKENMAKERSTOREN 1654. Voor huizen zie 3.
  ACHTERHUISJE INFIRMERIE 1659, zie 3.
  SINT-URSULAKAPEL 1701, westelijke gevel.
  St.-Ursulastraat 15, kadaster nr. 248, bij Baillien 58bis.
 5. BROUWHUIS, 1644/1919, zie 2.
  LAKENMAKERSTOREN 1654, zie 3.
  ACHTERHUISJE INFIRMERIE 1659, zie 3.
 6. BROUWHUIS, 1644/1919, zie 2.
  LAKENMAKERSTOREN, 1654, voor huizen zie 3.
 7. INFIRMERIE, 1659, zie 3.
  St.-Ursulastraat 13, kadaster nr. 261, bij Baillien 58.
 8. INFIRMERIE, 1659, zie 3.
  Sint-Ursulakapel, 170, zuidgevel, zie 4.
 9. INFIRMERIE, 1659, zie 3.
  SINT-URSULAKAPEL, 1701, zuidgevel, zie 4.
 10. INFIRMERIE, 1659, zie 3.
  Poortje aan de zijde Kastanjewal met opschrift MEISJESSCHOOL.
 11. ACHTERHUISJE INFIRMERIE, 1659, zie 3.
  SINT-URSULAKAPEL, 1701, zuidgevel, zie 4.
 12. ACHTERHUISJE INFIRMERIE, 1659, zie 3.
  SINT-URSULAKAPEL, 1701, zuidgevel, zie 4.
 13. JEUGDHERBERG HET BE”GEIN”HOF, 1990 (?), ingang zijde Kastanjewal.
  St.-Ursulastraat 1, gebouwd op de plaats van het voormalig slachthuis.
 14. MUURHUIZEN CORVERSTRAAT.
  1654: Corverstraat 38, kadaster nr. 298, bij Baillien 18.
  1650-1655: Corverstraat 40 e.v., kadaster 294-297, bij Baillien 19-26.
  De vensters en deuren zijn pas na de ontsluiting van het Begijnhof aangebracht.
 15. MUURHUIZEN CORVERSTRAAT.
  1648: Onder de Linde 1, kadaster nr. 293, bij Baillien 23.
  1648, Onder de Linde 3, kadaster nr. 292, bij Baillien 24.
  1666, Onder de Linde 5, kadaster nr. 291, bij Baillien 25.
  1666, Onder de Linde 7, kadaster nr. 290, bij Baillien 26.
 16. MUURHUIZEN CORVERSTRAAT.
  1648: Onder de Linde 1, kadaster nr. 293, bij Baillien 23.
  1648: Onder de Linde 3, kadaster nr. 292, bij Baillien 24.
 17. MUURHUIZEN CORVERSTRAAT.
  1654: St.-Catharinastraat 1, hoekhuis Corverstraat, kadaster nr. 221, bij Baillien 15.
  1655: Corverstraat 32, kadaster nr. 300, bij Baillien 16.
  1649: Corverstraat 34, kadaster nr. 299, bij Baillien 17.
  1654: Corverstraat 36, kadaster nr. 298, bij Baillien 18.
 18. MUURHUIZEN CORVERSTRAAT.
  1649: Corverstraat 34, kadaster nr. 299, bij Baillien 17.
  1654: Corverstraat 36, kadaster 298, bij Baillien 18.
 19. MUURHUIZEN CORVERSTRAAT.
  1666, hoekhuis Onder de Linde 7, hoekhuis Coverstraat/Kastanjewal/Onder de Linde, gebouwd op de stadsomwalling, kadaster nr. 290, bij Baillien 26.
 20. MUURHUIZEN CORVERSTRAAT.
  1666, hoekhuis Onder de Linde 7, zie 19.
 21. MUURHUIZEN CORVERSTRAAT.
  1666, hoekhuis Onder de Linde 7, zie 19.
 22. ONDER DE LINDE 7, 1666, zie 19.
  ONDER DE LINDE 5, 1666, muurhuis, kadaster nr. 291, bij Baillien 5.
  Dit huis vormde aanvankelijk één geheel met nummer 7.
  TOREN ONZE-LIEVE-VROUWE-BASILIEK Tongeren-centrum.
 23. ONDER DE LINDE 3, 1648, kadaster nr. 292, bij Baillien 24.
 24. ONDER DE LINDE:
  1666, nr. 7, zie 19.
  1666, nr. 5, zie 22.
  1648, nr. 3, kadaster 292, bij Baillien 24.
  1648, nr, 1, kadaster 293, bij Baillien 23. Dit huis was aanvankelijk één geheel met nr. 3.
 25. ONDER DE LINDE:
  1648, nr. 3, zie 24.
  1648, nr. 1, zie 24.
  St.-Ursulastraat 1,
  vóór 1673, hoekhuis Onder de Linde, kadaster 287, bij Baillien 27.
 26. ONDER DE LINDE:
  De navolgende huizen worden algemeen aanzien als huizen van Onder de Linde, het postadres is echter CORVERSTRAAT !
  1648, Corverstraat 46, kadaster nr. 294, bij Baillien 22.
  1650, Corverstraat 44, kadaster nr. 295, bij Baillien 21, huize Lousbergh.
  1654, Corverstraat 42, kadaster nr. 296, bij Baillien 20.
  1654, Corverstraat 40, kadaster nr. 297, bij Baillien 19.
  De dame rechts op de foto is mevrouw Lousbergh, moeder van de arts/fotograaf Danny Lousbergh.
 27. ONDER DE LINDE:
  Zie 26. Op deze foto:
  1648, Corverstraat 46, kadaster nr. 294, bij Baillien 22.
  1654, Corverstraat 44, kadaster nr. 295, bij Baillien 21.
 28. ONDER DE LINDE:  
  1648, Corverstraat 46, kadaster nr. 294, bij Baillien 22.
 29. ONDER DE LINDE:
  1661, Onder de Linde 12, kadaster nr. 285, bij Baillien 30.
  1660, Onder de Linde 14, kadaster nr. 286 deel, bij Baillien 29.
  1665, Onder de Linde 16, kadaster nr. 286 deel, bij Baillien 28.
  Vóór 1673, St.-Ursulastraat 2, hoekhuis Onder de Linde, kadaster 287, bij Baillien 27.
 30. ONDER DE LINDE:
  1660, Onder de Linde 14, kadaster nr. 286 deel, bij Baillien 29.
 31. ONDER DE LINDE:
  1661, Onder de Linde 12, kadaster nr. 285, bij Baillien 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 32. ONDER DE LINDE:
  1665, Onder de Linde 16, achtergevel, kadaster nr. 286 deel, bij Baillien 28.
  1660, Onder de Linde 14, achtergevel, kadaster nr. 286 deel, bij Baillien 29.
  1661, Onder de Linde 12, achtergevel, kadaster nr. 285, Bij Baillien 30.
 33. ONDER DE LINDE:
  1921, Onder de Linde 10, zijgevel op het westen.
 34. ONDER DE LINDE:
  1921, Onder de Linde 10, 8 en 6. De dorpel van het hoekhuis, nr. 10, draagt het jaartal 1678 en is afkomstig van één der afgebroken huizen van het begijnhof.
 35. ONDER DE LINDE:
  1921, Onder de Linde 8, 6 en 4.
  Van vóór 1656, Onder de Linde 2, hoekhuis Slachthuisstraat, het Pottenbakkershuis,  kadaster nr. 280, bij Baillien 31.
 36. ONDER DE LINDE:
  1921, Onder de Linde 8, 6 en 4.
 37. ONDER DE LINDE:
  1921, Onder de Linde 10, 8, 6 en 4.
 38. ST.-CATHARINASTRAAT 13,
  ca. 1920, gebouwd op de kavel bij Baillien 9.
  Slachthuisstraat 15,
  ca. 1920, westgevel, gebouwd op de kavels bij Baillien 8 en 10.
 39. ONDER DE LINDE:
  hoekaanzicht Onder de Linde,
  de huizen hebben echter als postadressen
  1655, Corverstraat 32, zie 17,
  1654, St.-Catharinastraat 1, zie 17,
  1652, St.-Catharinastraat 3, kadaster nr. 221, bij Baillien 15 deel,
  1652, St.-Catharinastraat 5, kadaster nr. 221, bij Baillien 15 deel.
 40. ONDER DE LINDE:
  hoekaanzicht Onder de Linde,
  de huizen hebben echter als postadressen
  Corverstraat 32 en 34, zie 17,
  St.-Catharinastraat 1, 3 en 5, zie 39.
 41. ST.-Catharinastraat:
  1652, St.-Catharinastraat 3, zuidgevel, zie 39,
  1652, St.-Catharinastraat 5, zuidgevel, zie 39.
 42. ST.-CATHARINASTRAAT:
  St.-Catharinastraat 9 , zuidgevel aan Onder de Linde, kadaster nr. 223, bij Baillien 13.
  De gevelsteen vermeldt het jaartal 1655; volgens Baillien dateert het huis echter van 1654.
 43. ST.-CATHARINASTRAAT:
  St. Catharinastraat 9, zuidgevel, zie 42.
 44. ONDER DE LINDE:
  hoekaanzicht.
  De postadressen van de huizen: Corverstraat 32 en 34, zie 17, en
  St. Catharinastraat 1, zie 39.
 45. ONDER DE LINDE:
  hoekaanzicht.
  De postadressen van de huizen:
  Corverstraat 32 en 34, zie 17,
  St.-Catharinastraat 3, zie 39.
 46. ONDER DE LINDE:
  hoekaanzicht.
  De postadressen van de huizen:
  Corverstraat 32 en 34, zie 17,
  St.-Catharinastraat 3, zie 39.
 47. ONDER DE LINDE:
  Van vóór 1656, Onder de Linde 2, kadaster nr. 280, bij Baillien 31,
  Van vóór 1667, Bredestraat 3, kadaster 275, bij Baillien 44.
 48. SLACHTHUISSTRAAT:
  1614, Slachthuisstraat 5, kadaster nr. 283, bij Baillien 33,
  van vóór 1656, Onder de Linde 2, hoekhuis Slachthuisstraat, kadaster nr. 280, bij Baillien 31,
  1920, Slachthuisstraat 13, hoekhuis Onder de Linde, gebouwd op kavel bij Baillien 11.
 49. ONDER DE LINDE:
  van vóór 1656, Onder de Linde 2, Kadaster nr. 280, bij Baillien 31.
  Tot ongeveer 1990 was hier een pottenbakker gevestigd. Zowel het uithangteken als het huis zijn volledig gerestaureerd in de jaren 1996-1998.
 50. ONDER DE LINDE:
  van vóór 1656, Onder de Linde 2, zie 49.
 51. SLACHTHUISSTRAAT:
  links op de foto
  1701, Slachthuisstraat 4, kadaster nr. 278, bij Baillien 42,
  de 19e- en 20e-eeuwse rijhuizen nrs. 6, 8 en 10.
  Het hoekhuis is St.-Ursulastraat 12, bij Baillien 39.
  In het midden de Jeugdherberg Het Be”gein”hof, gebouwd in 1990 (?) op de plaats van het voormalig slachthuis.
  Rechts op de foto
  van vóór 1656, Onder de Linde 2, zie 49,
  1614, Slachthuisstraat 5, kadaster nr. 283, bij Baillien 33.
 52. SLACHTHUISSTRAAT:
  De huisnummers 2, 6, 8 en 10 zijn 19e- en 20e-eeuws. Slachthuisstraat 4, zie 51.
 53. SLACHTHUISSTRAAT 4, zie 51.
 54. Guyke Wouters voor zijn huis, Sint-Jozefstraat 1-3. Niet gebruiken voor publicaties.
 55. BREDESTRAAT:
  Vóór 1667, Bredestraat 3, neo-maaslands, herbouw 1971, kadaster  275, bij Baillien 44,
  1673, Bredestraat 5, rococo, kadaster nr. 274, bij Baillien 45,
  eind 13e-eeuw, Brouwersstraat 2, Sint-Catharinakerk, westgevel, kadaster nr. 228, bij Baillien 49.
 56. BREDESTRAAT:
  Vóór 1646 (volgens Baillien), Bredestraat 9, gevelplaat, kadaster nr. 272, bij Baillien 47.
  De gevelplaat vermeldt het jaartal 1745, mogelijk is het huis toen gerestaureerd of heropgebouwd.
 57. BREDESTRAAT:
  Vóór 1649, Bredestraat 2, hoekhuis Slachthuisstraat, renaissance, kadaster nr. 224 deel, bij Baillien 8.
 58. BROUWERSSTRAAT:
  1622, Brouwersstraat 5, hoekhuis Bredestraat, kadaster nr. 227, bij Baillien 5.
  Dit poortje bevindt zich in de Bredestraat. De gevelsteen draagt het opschrift “PP.IL. 1622 1972. Dit kan er op duiden dat het huis in 1972 herbouwd of gerestaureerd is.
 59. BROUWERSSTRAAT:
  1622/1972, Brouwersstraat 5, zie 58.
  In dit huis was voorheen een coiffeur gevestigd. In de deuropening “Belleke”, de weduwe van de kapper, en haar hondje.
 60. BROUWERSSTRAAT:
  Vóór 1633, Brouwersstraat 3, kadaster nr. 226, bij Baillien 226.
  1622/1972, Brouwersstraat 5, zie 58.
 61. BROUWERSSTRAAT:
  Eind 13e-eeuws, Brouwersstraat 2, Sint-Catharinakerk of Begijnhofkerk, gotisch, kadaster nr. 228, bij Baillien 49.
  1664, Brouwersstraat 4, hoekhuis St.-Rosastraat, kadaster nr. 259, bij Baillien 65.
  Vóór 1617, Brouwersstraat 9, herberg “De Pelgrim”, kadaster nr. 270, bij Baillien 50.
 62. BROUWERSSTRAAT:
  1664, Brouwersstraat 4, kadaster nr. 259, bij Baillien 65.
  Vóór 1617, Brouwersstraat 9, herberg “De Pelgrim”, kadaster nr. 270, bij Baillien 50.
 63. BROUWERSSTRAAT:
  Van vóór 1653, Brouwersstraat 7, kadaster nr. 271, bij Baillien 48.
  Van vóór 1617, Brouwersstraat 9, zie 62.
  Nog net zichtbaar: 1644, Brouwhuis, St.-Ursulastraat 7, kadaster nr. 264, bij Baillien 55bis.
 64. BROUWERSSTRAAT:
  Brouwersstraat 7, zie 63. Brouwersstraat 9, zie 62.
 65. BROUWERSSTRAAT:
  vóór 1662, Brouwersstraat 15, kadaster nr. 267, bij Baillien 53,
  vóór 1617, Brouwersstraat 13, kadaster nr. 268, bij Baillien 52,
  vóór 1617, Brouwersstraat 11, kadaster nr. 269, bij Baillien 51,
  vóór 1617, Brouwersstraat 9, zie 62.
 66. BROUWERSSTRAAT:
  eind 13e eeuw, gotisch, Brouwersstraat 2, toren St.-Catharinakerk of Begijnhofkerk (gefotografeerd vanaf de St.-Catharinastraat), kadaster nr. 228, bij Baillien 49.
 67. BROUWERSSTRAAT:
  eind 13e eeuw, gotisch, Sint-Catharinakerk of Begijnhofkerk, hoek St.-Rosastraat, zie 66.
 68. BROUWERSSTRAAT:
  St.-Catharinakerk, zie 66.
 69. SINT-ROSASTRAAT:
  St.-Rosastraat 6, kadaster nr. 253, bij Baillien 71.
  Baillien vermeldt dat dit huis herbouwd werd na 1678.
  Op de gevelstenen de jaartallen 1685 en 1950 (voordeur) en 1973 (garage).
  Thans woont hier de koster van de Begijnhofkerk, Hubert Groven.
 70. SINT-ROSASTRAAT:
  1648, St.-Rosastraat 1-3, kadaster nr. 234, bij Baillien 86 (Baillien meldt dat dit huis gebouwd werd vóór 1649),
  vóór 1668, Kielenstraat 91, kadaster nr. 235, bij Baillien 85,
  eind 14e eeuw, Moerenpoort, middeleeuwse stadsomwalling,
  1732, St.-Rosastraat 2, GODSHUIS, kadaster nr. 249, bij Baillien 72,
  1672, St.-Rosastraat 4, SINT-JOZEFSHUIS, kadaster nr. 252, bij Baillien 73 (thans in gebruik als showroom voor auto’s).
 71. SINT-ROSASTRAAT:
  1648, St.-Rosastraat 1-3, zie 70,
  eind 14e eeuw, Moerenpoort, zie 70,
  vóór 1668, Kielenstraat 91, zie 70
  1732, Godshuis, zie 70,
  1672, St.-Jozefshuis, zie 70.
 72. SINT-ROSASTRAAT:
  1672, St.-Jozefshuis, zie 70,
  1732, Godshuis, zie 70,
  eind 13e eeuw, St.-Catharinakerk, zie 66,
  vóór 1636, St.-Rosastraat 7, kadaster nr. 231, bij Baillien 93+94, zie 74,
  1648, St.-Rosastraat 1, kadaster nr. 234, bij Baillien 86.
 73. SINT-ROSASTRAAT:
  1732, Godshuis, zie 70,
  1672, St.-Jozefshuis, zie 70,
  eind 13e eeuw, St.-Catharinakerk, zie 66,
  vóór 1636, St.-Rosastraat 7, zie 74.
 74. SINT-ROSASTRAAT:
  1636/1668/1745, St.-Rosastraat 7, kadaster nr. 231, bij Baillien 93+94.
  Volgens Baillien is het rechtse deel gebouwd in 1636, het linkse in 1668; de huizen zouden in 1745 zijn samengevoegd tot één. Thans, 1997, heeft het pand een doorgang naar de St.-Catharinakerk en wordt het gebruikt voor allerhande doelen die al of niet vooral met de misvieringen te maken hebben.
 75. SINT-JOZEFSTRAAT:
  1623, St.-Jozefstraat 1-3, kadaster nr. 254 deel, bij Baillien 59 deel,
  1685, St.-Rosastraat 6, hoekhuis St.-Jozefstraat, zie 69,
  vóór 1636, St.-Rosastraat 7, zie 74,
  vóór 1668, St.-Jozefstraat 6, kadaster nr. 251, bij Baillien 74,
  1664/1668/1686, St.-Jozefstraat 8, kadaster nr. 250, bij Baillien 75 (volgens Baillien is het huis gebouwd in 1668, volgens de gevelstenen in 1664 en 1686).
  De oude heer op de foto is Toine Debay.
 76. SINT-JOZEFSTRAAT:
  1623, St.-Jozefstraat 1-3, kadaster nr. 254 deel, bij Baillien 59 deel.
  In dit huis woont thans de kunstsmid-autodidact Guyke Wouters.
 77. SINT-JOZEFSTRAAT:
  1623, St.-Ursulastraat 28, hoekhuis, kadaster nr. 254 deel, bij Baillien 59+60. Het venster in de zijgevel aan de St.-Jozefstraat is dat van een (slaap)kamer in het aanleunende pand van Guyke Wouters. De huizen zitten als een blokkendoos in elkaar, alhoewel de witgeverfde zijgevel anders doet vermoeden.
  1623, St.-Jozefstraat 1-3, het huis van Guyke Wouters, zie 76,
  1685/1950/1973, St.-Rosastraat 6, hoekhuis, zie 69,
  1636/1668/1745, St.-Rosastraat 7, zie 74.
 78. SINT-JOZEFSTRAAT:
  1664/1668, St.-Jozefstraat 8, kadaster nr. 250, bij Baillien 75.
 79. SINT-JOZEFSTRAAT:
  1664/1668, St.-Jozefstraat 8, zie 78.
  Detail: de deur naar het koertje en daarachter de deur naar het woonhuis.
 80. HOEKSITUATIE:
  links de zijgevel van St.-Ursulastraat 28, zie 77, dan het huis van Guyke Wouters, St.-Jozefstraat 1-3, en rechts het pand St.-Jozefstraat 8, hoek St.-Ursulastraat. Zie 77 en 78.
 81. SINT-URSULASTRAAT:
  1617, St.-Ursulastraat 23, kadaster nr. 238 deel, bij Baillien 82 deel,
  1614, St.-Ursulastraat 21, antiekwinkel “Het Begijntje”, kadaster nr. 244, bij Baillien 81,
  1618, St.-Ursulastraat 19, kadaster nr. 245, bij Baillien 80,
  1618, St.-Ursulastraat 17, kadaster nr. 246, bij Baillien 79 (gerestaureerd in 1997-1998).
 82. SINT-URSULASTRAAT:
  1619, St.-Ursulastraat 29, kadaster nr. 237 deel, bij Baillien 83 deel,
  1619, St.-Ursulastraat 27, kadaster nr. 237 deel, bij Baillien 83 deel,
  1617, St.-Ursulastraat 25, kadaster nr. 238 deel, bij Baillien 82 deel,
  verder de huisnrs. 32, 21, 19 en 17, zie 81.
 83. SINT-URSULASTRAAT:
  St.-Ursulastraat 17, in de deuropening een zoontje van de huidige bewoners, zie 81.
 84. SINT-URSULASTRAAT:
  St.-Ursulastraat 19 en 17, zie 81. Oorspronkelijk waren deze beide panden één geheel.
 85. SINT-URSULASTRAAT:
  De huizen St.-Ursulastraat 21, 19 en 17, gefotografeerd vanaf de binnenkoer van de St.-Ursulakapel. Voor de huizen zie 81.
  Het poortje links onderaan is de toegang tot de koer van de kapel. Nu (1997) liggen er nog massa’s afval. In 2000-2001 is de St.-Ursulakapel grondig gerestaureerd, deze koer daarvan niet uitgesloten.
 86. SINT-URSULASTRAAT:
  1701, Sint-Ursulakapel, zie 4,
  St.-Ursulastraat 20, zie 88,
  St.-Ursulastraat 22, bij Baillien kavel 62, overigens geen gegevens,
  St.-Ursulastraat 24, bij Baillien kavel 61, overigens geen gegevens,
  1623, St.-Ursulastraat 28, zie 77.
  Uiterst rechts zijn nog juist twee huizen te zien uit de 20e eeuw.
 87. SINT-URSULASTRAAT:
  1701, St.-Ursulakapel, zie 4,
  St.-Ursulastraat 20, zie 88,
  St.-Ursulastraat 22, zie 86,
  St.-Ursulastraat 24, zie 86,
  St.-Ursulastraat 28, zie 77,
 88. SINT-URSULASTRAAT:
  1675, St.-Ursulastraat 14, bij Baillien 54, overigens geen gegevens,
  1602/1619, St.-Ursulastraat 20, het huis De Craecker, het oudste huis van Tongeren, kadaster nr. 257, bij Baillien 63,
  1664, St.-Jozefstraat 8, hoekhuis, kadaster nr. 250, bij Baillien 75.
  Rechts op de foto het huis van de familie Lousbergh, St.-Ursulastraat 5, zie 94,  en een stukje van jeugdherberg Het Be”gein”hof.
 89. SINT-URSULASTRAAT:
  1644/1919, St.-Ursulastraat 7, het Brouwhuis, gevel aan de St.-Ursulastraat, kadaster nr. 264, bij Baillien 55bis.
 90. SINT-URSULASTRAAT:
  1602/1619, St.-Ursulastraat 20, huis De Craecker, zie 88,
  1623, St.-Ursulastraat 28, hoekhuis St.-Jozefstraat, zie 77,
  1664/1668, St.-Jozefstraat 8, hoekhuis St.-Ursulastraat, zie 78.
  Uiterst rechts is nog juist één van de twee 20e-eeuwse huizen te zien.
 91. SINT-URSULASTRAAT:
  1661, St.-Ursulastraat 18, hoekhuis Brouwersstraat, kadaster nr. 260, bij Baillien 64,
  !602/1619, St.-Ursulastraat 20, huis De Craecker, zie 88.
 92. SINT-URSULASTRAAT:
  Uiterst links op de foto het huis van de familie Lousbergh, St.-Ursulastraat 5, zie 94,  vervolgens de nieuwbouw (1990) jeugdherberg Het Be”gein”hof, dan het pand Onder de Linde 1, zie 24/93, vervolgens het hoekhuis Onder de Linde/St.-Ursulastraat 2, zie 29/93, en nog kleine beetjes van andere huizen aan de St.-Ursulastraat.
 93. SINT-URSULASTRAAT:
  1648, Onder de Linde 1, kadaster 293, bij Baillien 23,
  1644/1673, St.-Ursualstraat 2, hoekhuis Onder de Linde kadaster nr. 287, bij Baillien 27. Op de gevelsteen staat het jaartal 1644, volgens Baillien is het huis van vóór 1673.
 94. SINT-URSULASTRAAT:
  doorkijkje in oostelijke richting,
  links het pand St.-Jozefstraat 8, zie 78, vervolgens twee 20e-eeuwse huizen, dan rechts het Brouwhuis, zie 89, en tenslotte het huis van de familie Lousbergh, St.-Ursulastraat 5, waarover bij Baillien geen aantekening te vinden is. Het huis wordt echter wel opgevoerd  in het “Toenboekje”, deel 3.
  (Toenboekjes zijn uitgegeven door de uitgeverij Europese Bibliotheek,  postbus 49 te NL-5300 AA Zaltbommel,1e druk 1995, 2e ongewijzigde druk 2000 met B-ISBN nr. 90 288 6026 6.)
 95. SINT-URSULASTRAAT:
  1657, St.-Ursulastraat 11, kadaster nr. 262, bij Baillien 57,
  1654, St.-Ursulastraat 9, kadaster nr. 263, bij Baillien 56,
  (de huisnrs. 11 en 9 delen aan de Kastanjewal de Lakenmakerstoren, zie 3)
  1644, St.-Ursulastraat 7, Het Brouwhuis, zie 89,
  de witte gevel is van het huis van de familie Lousbergh, zie 94,
  achteraan het huis Onder de Linde 1, zie 93,
  uiterst rechts het huis St.-Ursulastraat 2, zie 93.
 96. SINT-URSULASTRAAT:
  Doorkijkje in westelijke richting,
  geheel links een stukje van de St.-Ursulakapel, dan de Infirmerie en de twee huizen die de Lakenmakerstoren delen in hun tuin (11 en 9),
  rechts de huisnrs. 12, zie 51,
  14/16, bij Baillien de kavel 38 met naastgelegen tuin, overigens geen gegevens,
  en huis De Craecker, nr. 20, zie 88.
 97. SINT-URSULASTRAAT:
  1657, St.-Ursulastraat 11, kadaster nr. 262, bij Baillien 57,
  1654, St.-Ursulastraat 9, kadaster nr. 263, bij Baillien 56.
  Rechts op de foto stukjes van de huisnrs. 2, zie 29, 12 en 14, zie 96.
 98. HOEK CORVERSTRAAT/SINT-CATHARINASTRAAT: 
  1654, St.-Catharinastraat 1+3, kadaster nr. 221, bij Baillien 15.
 99. HOEK CORVERSTRAAT/SINT-CATHARINASTRAAT: zie 98.
 100. SINT-CATHARINASTRAAT:
  ca.1920, St.-Catharinastraat 13, zie 9,
  1654, St.-Catharinastraat 9, muurhuis, kadaster nr. 223, bij Baillien 13,
  1654, St.-Catharinastraat 7, muurhuis, kadaster nr. 222, bij Baillien 14, (let op: brievenbus en lichtgaten maar géén deur!),
  1652, St.-Catharinastraat 5, muurhuis, zie 39, deze muurgevel, gemoderniseerd.
 101. SINT-CATHARINASTRAAT:
  1654, St.-Catharinastraat 9, zie 100,
  1654, St.-Catharinastraat 7, zie 100,
  1652, St.-Catharinastraat 5, zie 100,
  1654, St.-Catharinastraat 1+3, zie 98.
 102. SINT-CATHARINASTRAAT:
  De muurhuizen aan de St.-Catharinastraat, gefotografeerd richting westen (Corverstraat); van links naar rechts de huisnrs. 13, 9, 7, 5 en 1+3, zie 98 en 100.
  Alleen de huisnrs. 7 en 1+3 hebben hun “muur”aanzicht behouden.
  Er is geen huisnr. 11, in de plaats daarvan wel een moderne garagebouw.
 103. SINT-CATHARINASTRAAT:
  Van links naar rechts:
  het pand St.-Catharinastraat 29 (niet genoemd bij Baillien, volgens zijn tekening is het huis gebouwd op de tuin van kavel nr. 2), vervolgens de achtergevel van het pand Brouwersstraat 5 (zie 58), de toren van de Begijnhofkerk (zie 61), en tenslotte de achtergevel van:
  1607/1722, Brouwersstraat 6, kadaster nr. 224, deel, bij Baillien 6.
 104. SINT-CATHARINASTRAAT:
  Zicht op de Begijnhofkerk (zie 61) vanaf de St.-Catharinastraat. Helemaal links de zijgevel van het pand St.-Catharinastraat 29 (zie 103), en vlak voor de kerk de achtergevel van het huis Brouwersstraat 5 (zie 58).
  Helemaal rechts de achtergevel van het huis Bredestraat 6 (zie 103), waarvan ik de voorgevel niet kon fotograferen: er staat een hoge witte muur voor.
 105. SINT-CATHARINASTRAAT:
  Van links naar rechts
  ca. 1920, Brouwersstraat 1, hoekhuis, gebouwd op de kavel die bij Baillien het nummer 2 heeft, kadaster nr. 225,
  bouwjaar onbekend, St.-Catharinastraat 29, zie 103,
  de toren van de Begijnhofkerk, zie 61,
  1607/1722, achtergevel van Bredestraat 6, zie 103.
 106. SINT-CATHARINASTRAAT:
  1726, St.-Catharinastraat 42, een huis dat niet tot het begijnhof gerekend mag worden. Het is hier toch opgenomen vanwege de gelijkenis met de panden Bredestraat 6 (zie 103) en Slachthuisstraat 4 (zie 52)
 107. SINT-CATHARINASTRAAT:
  St.-Catharinastraat 31, het Minderbroederklooster, thans het opvanghuis Poverello. Het klooster is aangebouwd aan de Begijnhofkerk. Het bouwjaar is mij niet bekend. Het is gebouwd op de kavels bij Baillien genummerd 96 en 95, het kadaster nr. is 229 en 230.
 108. Beeldengroep Calvarie op de westgevel, 1420-1430,
  zie Kunstpatrimonium p. 117.
  (Lijst met geraadpleegde literatuur vooraan in album I.)
 109. De toren en de steunberen op de zuidelijke gevel, 13e eeuw,
  zie Kunstpatrimonium p. 17 e.v.
 110. De toren en de dakgevels aan de westzijde,
  zie Kunstpatrimonium p. 17 e.v.
 111. De toren en de dakgevels aan de westzijde,
  zie Kunstpatrimonium p. 17 e.v.
 112. De toren en de achterste dakgevel,
  zie Kunstpatrimonium p.17 e.v.
 113. Toren en steunberen op de zuidgevel, zie 109, opname met flou-filter.
 114. Tochtportaal in de kerk, 1714-1715,
  zie Kunstpatrimonium p. 57 e.v.
 115. Preekstoel, 1711, van Robert Verburgh, zuidzijde,
  zie Kunstpatrimonium p. 90 e.v.
 116. Preekstoel, 1711, van Robert Verburgh, detail “Christus Salvator”,
  zie Kunstpatrimonium p. 90 e.v.
 117. Preekstoel, 1711, van Robert Verburgh, oostzijde met trap, let op geopend deurpaneel,
  zie Kunstpatrimonium p. 90 e.v.
 118. Preekstoel, 1711, Van Robert Verburgh, oostzijde met trap, let op gesloten deurpaneel,
  zie Kunstpatrimonium p. 90 e.v.
 119. Preekstoel, 1711, Van Robert Verburgh, trap, loopt in noordelijke richting,
  zie Kunstpatrimonium p. 90 e.v.
 120. Biechtstoel, 1675, geplaatst tegen de noordelijke muur,
  De tekst bovenaan is in het Latijn geschreven, de hoofdletters duiden het bouwjaar aan.
  De vertaling luidt als volgt:
  Joris Van De Weyer uit Sint-Truiden, eerder pastoor van Rutten, nu kapelaan van dit begijnhof, bij zijn eervol 50e priesterjubileum.
  Zie Kunstpatrimonium p. 25.
 121. Het voormalig doksaal, 1714-1715, werd in 1966 afgebroken. De delen werden elders in de kerk gebruikt. Ondermeer dit doksaal is ervan gemaakt.
  Zie Kunstpatrimonium p. 58 en 90.
 122. Glasraam boven het hoofdaltaar, oostelijke muur. Geen verdere gegevens bekend.
 123. Glasraam boven het hoofdaltaar, oostelijke muur. Geen verdere gegevens bekend.
 124. Glasraam rechts van het hoofdaltaar, zuidelijke muur. Zie 125.
 125. Glasraam rechts van het hoofdaltaar, zuidelijke muur, detailvergroting.
  Het embleem van de Franciscaner Orde “PAX ET BONUM”, gesymboliseerd in twee gekruiste armen. De ene arm die van St. Franciscus, de andere die van de Heilige Armoede.
  Bron: Maurice Souverijns, Een Dal van Vroomheid, 1991.
 126. Koorgestoelte, 1615.
  De foto is een detailopname van de onderzijde van een zitplankje.
  Tijdopname: 30 sec. bij lensopening 1,8.
  Zie Kunstpatrimonium p. 83.
 127. Koorgestoelte, 1615, zie 126.
  Deze foto toont het zitplankje in zijn geheel. Opname met flitslicht.
 128. Koorgestoelte, 1615, cherub op de armleuning, noordelijke muur.
  Zie Kunstpatrimonium  p. 83.
 129. Noordelijk zijaltaar van de Heilige Familie, 1681. Zie ook foto 271.
  Zie Kunstpatrimonium p. 21.
 130. Hoofdaltaar, 3e kwart 17e eeuw.
  Zie Kunstpatrimonium p. 21.
 131. Noordelijk zijaltaar van Onze Lieve Vrouw, 1683, detail beeld O.L.Vrouw.
 132. Onze Lieve Vrouw met scepter, en kind met wereldbol (Christus Koning), 2e helft 17e eeuw, op piëdestal links van het hoofdaltaar. Zie foto nr. 207.
  Zie Kunstpatrimonium p. 123, nr. 266.
 133. Vitrine, hangkast met ex-voto’s, 1e helft 18e eeuw. Hangt links van het zijaltaar van St. Antonius.
  Zie Kunstpatrimonium p. 81.
 134. Zuidelijk zijaltaar van de Heilige Antonius, 1689, met in de bovenste nis het beeld van Sint Anna te Drieën, zie detailfoto’s 135 en 222 (222 is wat scherper).
  Zie Kunstpatrimonium p. 24.
  N.B. Het beeld van St. Antonius is niet eerder dan omstreeks 1901 in de nis geplaatst. Het originele altaarstuk, een schilderij van Maria-ten-hemel-opneming, hangt thans tegen de zuidelijke muur, zie foto’s nr. 268 en 267.
 135. Sint Anna te Drieën, 1500-1520, geplaatst in de bovenste nis van het zuidelijk zijaltaar van de Heilige Antonius.
  Zie Kunstpatrimonium, p. 118 e.v.
  N.B. De foto is genomen vanaf de vloer. Dat het beeld dit niet laat zien, komt doordat de kunstenaar het perspectivisch gesneden heeft. Op ooghoogte zal het beeld waarschijnlijk vertekend lijken.
 136. Zuidelijk zijaltaar van de Heilige Catharina, aan wie deze kerk gewijd is, 1682.
  Detailopname van het beeld van St. Catharina.
  Zie Kunstpatrimonium p.23.
 137. Christus op de Koude Steen, 1530, detailfoto hoofd van Christus, zie 138.
  Zie Kunstpatrimonium p. 119.
 138. Christus op de Koude Steen, 1530. Om de details naast de Christusfiguur te tonen is de rode fluwelen jas teruggeslagen. (De hand van uw fotografe met daarin twee brandende kaarsen om, letterlijk, licht te brengen in de duisternis. Dit is een tijdopname van 30 sec. bij lensopening 1,8.)
  Zie Kunstpatrimonium p. 119.
 139. Christus op de Koude Steen, 1530. Detailfoto van het hoofdje links van de Christusfiguur. Het zou het portret zijn van de opdrachtgeefster/schenkster van het beeld, Anna De Floz.
  Zie Kunstpatrimonium p. 119.
 140. Christus op de Koude Steen, 1530. Detailfoto van de schedel rechts van de Christusfiguur. De schedel zou verwijzen naar Adam, die volgens de legende is begraven op de Calvarieberg.
  Zie Kunstpatrimonium p. 119.
 141. Christus op de Koude Steen, 1530. Detailfoto van het onderste deel van het beeld.
  Zie Kunstpatrimonium p. 119.
 142. Calvariegroep, 15e eeuw, tegen de zuidelijke muur.
 143. Piëta, zuidelijke muur, mij zijn hierover geen gegevens bekend.
 144. Piëta, zuidelijke muur, geen gegevens bekend.
 145. Heilig-Hartbeeld, zuidelijke muur, geen gegevens bekend.
 146. Sint Franciscus van Assisië, 1903.
  Het beeld werd gemaakt door Mathias Zeus uit Gent. Het is gewijd op 30 augustus 1903 door Kanunnik-Deken Peeters.
  Bron: Maurice Souvereijns, Een Dal van Vroomheid, 1991.
 147. Heilige Rochus van Montpellier, 17e eeuw.
  Zie Kunstpatrimonium p. 128.
 148. Heilige Blasius van Sebaste, 1e helft 18e eeuw.
  Zie Kunstpatrimonium p. 110.
 149. Heilige Donatus, 1e helft 18e eeuw.
  Zie Kunstpatrimonium p. 111.
 150. Beeld voorstellende Lodewijk IX, ook genoemd Lodewijk de Heilige, kruisvaarder tegen de Katharen; hij moet geleefd hebben omstreeks 1220.
  Over het beeld is mij niets bekend.
  De gegevens over Lodewijk IX kreeg ik op een lezing van Het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Tongeren, 2 oktober 1997, van de heer Ludo Melard.
 151. Onze Lieve Vrouw der Armen van Banneux, ca. 1940, aan de  noordelijke muur van de kerk.
  Dit beeld is in de kerk geplaatst in de moeilijke jaren van WO II, betaald door de bewoners van het Begijnhof (collecte-opbrengsten). Het is gewijd op 7 juni 1942.
  Bron: Maurice Souverijns, Een Dal van Vroomheid, 1991.
 152. Beeld van waarschijnlijk de Heilige Elisabeth van Hongarije, links van O.L.Vrouw van Banneux. Ik neem dit aan op grond van de (witte en rode) rozen die zij in haar mantel draagt en het stuk brood in haar rechter hand.
  De legende zegt dat Elisabeth getrouwd was met een zeer hardvochtige man. Desondanks maar in het geheim bracht zij brood naar de armen. Toen zij op een dag betrapt werd door haar man, waren de broden die zij in haar mantel droeg, veranderd in rode en witte rozen.
  Bron: PTA Swillens, Encyclopedie van de schilderkunst en aanverwante kunsten, Prismaboek nr. 499, 1971.
 153. Sint Catharina van Alexandrië, 17e eeuw. In de zuidwestelijke hoek van de kerk.
  Zie Kunstpatrimonium p. 127.
 154. Buste van de Heilige Gedda, 17e eeuw.
  St. Gedda werd door de begijnen als hun stichteres beschouwd.
  Zie Kunstpatrimonium p. 154.
 155. Buste van de Heilige Catharina, 17e eeuw.
  St. Catharina is de patrones van het Tongers begijnhof.
  Zie Kunstpatrimonium p. 127.
 156. Middenschip van de St.-Catharinakerk of Begijnhofkerk.
  In het midden het hoofdaltaar, links daarvan het noordelijk zijaltaar van Onze Lieve Vrouw, rechts het zuidelijk zijaltaar van St. Catharina.
  Zie Kunstpatrimonium p. 17 e.v.
 157. Engel op het tochtportaal, mogelijk afkomstig van het vroegere doksaal, zie 121.
  Zie Kunstpatrimonium p. 57.
 158. Herdenkingsmis op 6 juli 1997, de 250e verjaardag van de Slag van Lafelt.
  De celebranten op de foto zijn een Ierse priester (links) en pater Deodatus Meers (rechts), de laatste gardiaan van het Minderbroederklooster in het Begijnhof.
  Pater Deodatus werd als Arnold Meers geboren te Rosmeer op 11 december 1921.
  Hij was leraar aan het St-Antoniuscollege te Lokeren vanwaar hij in 1959 naar Tongeren kwam om kapelaan te worden in de O.-L.-Vrouwebasiliek. Na één jaar vertrok hij echter weer, nu naar Waterschei; in 1964 woonde hij nog enkele maanden in Eeklo.
  Op 9 september 1964 werd hij leraar aan het Technisch Instituut Onze Lieve Vrouw te Tongeren. In 1968 volgde hij pater Benedictus op als vicaris. Na vele omzwervingen en even zo vele dienstbaarheden, kwam hij weer terug naar Tongeren op 17 augustus 1977.
  Op 29 september 1977 vertegenwoordigde hij het Minderbroedersklooster op de stichtingsvergadering van “De Vrienden van het Begijnhof’.
  Pater Deodatus is als de Sporta-pater gekend; hij had een boontje voor de sport.
  In 1986 volgde hij pater Egwien op als gardiaan van het Minderbroederklooster te Tongeren. Pater Deodatus vierde zijn gouden kloosterjubileum op 21 september 1991.
  Op zaterdag 3 januari 1999 celebreerde hij de laatste eucharistieviering in de Begijnhofkerk.
  Bron: Maurice Souverijns, Een Dal van Vroomheid, 1991.
 159. Wereldbol met kruisbeeld en de symbolen van de vier evangelisten. Het voetstuk is 13e -eeuws, het kruis zou recenter zijn.
  N.B. De symbolen van de evangelisten zijn: Marcus=leeuwenkop, Johannes=adelaarskop, Lucas=os(senkop), Matheus=engel.
  Zie Kunstpatrimonium p. 40.
 160. Calvariegroep, 1420-1430, buiten de kerk op de westelijke gevel,
  detailopname van de Christusfiguur.
  De Calvariegroep is van het Maaslands Atelier te Tongeren.
  Zie Kunstpatrimonium p. 117.
 161. Calvariegroep, 1420-1430, westelijke buitengevel, zie 160.
 162. Calvariegroep, 1420-1430, westelijke buitengevel, zie 160.
 163. Calvariegroep, 1420-1430, westelijke buitengevel, zie 160.
  Detail: de moeder van Christus, Maria.
 164. Calvariegroep, 1420-1430, westelijke buitengevel, zie 160.
  Detail: Johannes de Doper.
 165. Preekstoel, 1711, van Robert Verburgh.
  Zie Kunstpatrimonium p. 90, nr. 194.
  Detail: luifel met duif in een stralenkrans, het symbool van de Heilige Geest.
 166. Preekstoel, 1711, Robert Verburgh. Zie Kunstpatrimonium p. 90.
  Detail: volute met engelenhoofd.
 167. Preekstoel, 1711, Robert Verburgh, zie Kunstpatrimonium p. 90.
  Detail: buste van de H. Maagd Maria.
 168. Preekstoel, 1711, Robert Verburgh, zie Kunstpatrimonium p. 90.
  Detail: buste van St. Catharina.
 169. Preekstoel, 1711, Robert Verburgh, zie Kunstpatrimonium p. 90.
  Detail: volute met leeuwenkop, symbool van de evangelist Marcus.
 170. Preekstoel, 1711, Robert Verburgh, zie Kunstpatrimonium p. 90.
  Detail: volute met adelaarskop, symbool van de evangelist Johannes.
 171. Preekstoel, 1711, Robert Verburgh, zie Kunstpatrimonium p. 90.
  Detail: volute met ossenkop, symbool van de evangelist Lucas.
 172. Binnendeur, eik, 1686, met de symbolen van St. Catharina.
  Zie Kunstpatrimonium p. 54, nr. 92.
 173. Binnendeur, eik, 18e eeuw, met buste van Christus.
  Zie Kunstpatrimonium p. 54, nr. 92.
 174. Binnendeur, eik, 18e eeuw.
  Detail: buste van Christus.
  Zie Kunstpatrimonium p. 54, nr. 92.
 175. Biechtstoel aan de noordelijke muur, eik, 1675, zie 120.
  Detail: St. Gregorius van Cappadocië met de draak.
 176. Biechtstoel aan de noordelijke muur, eik, 1675, zie 120.
  Detail: St. Gregorius van Cappadocië met de draak.
 177. Biechtstoel aan de noordelijke muur, eik, 1675, zie 120.
  Detail: pilaster zijvlak links.
 178. Biechtstoel aan de noordelijke muur, eik, 1675, zie 120.
  Detail: pilaster zijvlak rechts.
 179. Biechtstoel aan de noordelijke muur, eik, 1675, zie 120.
  Detail: de boetvaardige St. Petrus.
 180. Biechtstoel aan de noordelijke muur, eik, 1675, zie 120.
  Detail: hoofd van de boetvaardige St. Petrus.
 181. Biechtstoel aan de noordelijke muur, eik, 1675, zie 120.
  Detail: Maria Magdalena.
 182. Biechtstoel aan de noordelijke muur, eik, 1675, zie 120.
  Detail: hoofd van Maria Magdalena.
 183. Engel in aanbidding, verguld hout, ca. 1800, geposeerd links van het hoofdaltaar.
  Zie Kunstpatrimonium p. 129, nr. 286.
 184. Engel in aanbidding, verguld hout, ca. 1800, geposeerd rechts van het hoofdaltaar
  Zie Kunstpatrimonium p. 129, nr. 285.
 185. Hoofdaltaar, eind 17e eeuw.
  Detail: expositietroon.
  Zie Kunstpatrimonium p. 21 (tekst) en p. 30 (afbeelding).
 186. Hoofdaltaar, eind 17e eeuw.
  Detail: tabernakel met voorstelling van het offer van Abraham.
  Zie Kunstpatrimonium p. 21 en 30.
 187. Hoofdaltaar, eind 17e eeuw.
  Detail: Christus met kruis.
  Zie Kunstpatrimonium p. 21 en 30.
 188. Hoofdaltaar, eind 17e eeuw.
  Detail: God de Vader, de arm rustend op een wereldbol.
  Zie Kunstpatrimonium p. 21 en 30.
 189. Hoofdaltaar, eind 17e eeuw.
  Detail: engel met palmtak rechterzijde.
  Zie Kunstpatrimonium p. 21 en 30.
 190. Hoofdaltaar, eind 17e eeuw.
  Detail: engel met palmtak rechterzijde.
  Zie Kunstpatrimonium p. 21 en 30.
 191. Hoofdaltaar, eind 17e eeuw.
  Detail:  engelenhoofd aan de voeten van de Drievuldigheid.
  Zie kunstpatrimonium p. 21 en 30.
 192. Hoofdaltaar, eind 17e eeuw.
  Detail: puttihoofdjes.
  Zie Kunstpatrimonium p. 21 en 30.
 193. Hoofdaltaar, eind 17e eeuw.
  Detail: engel met palmtak, linkerzijde.
  Zie Kunstpatrimonium p. 21 en 30.
 194. Hoofdaltaar, eind 17e eeuw.
  Detail: wereldbol met slang en aangevreten appel.
  Geen verdere gegevens bekend.
 195. Koorgestoelte, eik, 1655.
  Detail: steunende herm, zuidelijke muur.
  Zie Kunstpatrimonium p. 83, nr. 175.
 196. Koorgestoelte, eik, 1655.
  Detail: steunende herm, zuidelijke muur.
  Zie Kunstpatrimonium p. 83, nr. 175.
 197. Koorgestoelte, eik, 1670.
  Detail: steunende herm, noordelijke muur.
  Zie Kunstpatrimonium p. 83, nr. 175.
 198. Koorgestoelte, eik, 1670.
  Detail: steunende herm, noordelijke muur.
  Zie Kunstpatrimonium p. 83, nr. 175.
 199. Zwevende putto, eik, 17e eeuw.
  Aan de noordelijke muur, kort voor het koorgestoelte.
  Zie Kunstpatrimonium p. 113, nr. 246.
 200. Zwevende putto, eik, 17e eeuw.
  Aan de noordelijke muur, naast de herm.
  Zie Kunstpatrimonium p. 113, nr. 246.
 201. Paaskandelaar met lezenaar, geelkoper, 1605.
  Naast het zuidelijk zijaltaar van de heilige Catharina.
  Zie Kunstpatrimonium p. 162.
 202. Paaskandelaar met lezenaar, geelkoper, 1605.
  Zie Kunstpatrimonium p. 162.
 203. Zuidelijk zijaltaar van de heilige Catharina van Alexandrië.
  Detail: het hoofd van de heilige Catharina, gekleed beeld, 1725.
  Zie Kunstpatrimonium p. 148, nr. 338.
 204. Zuidelijk zijaltaar van de heilige Catharina van Alexandrië.
  Detail: de predella, eik, 1682.
  Zie Kunstpatrimonium p. 22-23.
 205. Zuidelijk zijaltaar van de heilige Catharina van Alexandrië.
  Detail: de linker portiekzuil naast de predella, eik, 1682.
  Zie Kunstpatrimonium p. 23.
 206. Zuidelijk zijaltaar van de heilige Catharina van Alexandrië.
  Detail de rechter portiekzuil naast de predella, eik 1682.
  Zie Kunstpatrimonium p. 23.
 207. Beeld Onze Lieve Vrouw met Christus Koning, Mechels atelier, 2e helft 17e eeuw.
  Op een piëdestal links van het hoofdaltaar, tegen de oostelijke muur. Zie ook 132.
  Zie Kunstpatrimonium p. 123, nr. 266.
 208. Beeld Onze Lieve Vouw met Christus Koning, noordelijk zijaltaar, 2e kwart 18e eeuw, gekleed beeld, detailopname.
  Zie Kunstpatrimonium p. 149, nr. 340.
 209. Noordelijk zijaltaar van Onze Lieve Vrouw, eik, 1683.
  Detail: tabernakel.
  Zie Kunstpatrimonium p. 24.
 210. Buste van de Heilige Gedda, gepolychromeerd hout, 17e eeuw. Op piëdestal aan de zuidelijke muur. Zie ook 154.
  Zie Kunstpatrimonium p. 126.
 211. Noordelijk zijaltaar van de Heilige Familie, eik, 1681.
  Detail: de bovenste nis met een beeld van de heilige Gedda, gepolychromeerd hout, 17e eeuw.
  Zie Kunstpatrimonium p. 126.
 212. Noordelijk zijaltaar van de Heilige Familie, eik 1681.
  Detail: het beeld van de heilige Gedda, zie 211.
  Zie Kunstpatrimonium p. 126.
 213. Zuidelijk zijaltaar van de Heilige Antonius, 1689, zie ook foto 134.
  Detail: het beeld van St. Antonius, ca. 1900.
  Zie Kunstpatrimonium p. 24.
  N.B. Het beeld van St. Antonius is niet eerder dan omstreeks 1905 in de nis geplaatst. Het originele altaarstuk, een schilderij van Maria-ten-hemel-opneming, hangt thans tegen de zuidelijke muur, zie 268.
 214. Zuidelijk zijaltaar van St. Antonius, eik, 1689.
  Detail: predella.
  Zie Kunstpatrimonium p. 24.
 215. Zuidelijk zijaltaar van St. Antonius, eik, 1689.
  Detail: putto op linker portiekzuil van predella.
  Zie Kunstpatrimonium p. 24.
 216. Zuidelijk zijaltaar van St. Antonius, eik, 1689.
  Detail: putto op rechter portiekzuil van predella.
  Zie Kunstpatrimonium p. 24.
 217. Zuidelijk zijaltaar van St. Antonius, eik 1689.
  Detail: portiekzuil naast predella, rechts.
  Zie Kunstpatrimonium p. 24.
 218. Zuidelijk zijaltaar van St. Antonius, eik, 1689.
  Detail: portiekzuil naast predella, links.
  Zie Kunstpatrimonium p. 24.
 219. Houten vitrinehangkast met ex-voto’s, 18e-19e eeuw, voettekst H. Rosa bid voor ons.
  Zie Kunstpatrimonium p. 59, nr. 103.
 220. Heilige Rosa van Lima, schilderij op paneel, anoniem, 18e eeuw.
  Aan haar voeten de tekst: St. Rosa intercede pro nobis (H. Rosa bemiddel voor ons).Voor de vitrine, zie 219.
  De kast en het schilderstuk hangen tegenover het tochtportaal, achteraan in de kerk.
  Zie Kunstpatrimonium p. 108, nr. 233.
 221. Detail: ex-voto (of relikwie?) in hartvormige houder, verguld hout. Zie 133.
 222. Sint Anna te Drieën, gepolychromeerd eik, 1500-1520, zie foto 135.
  Zie Kunstpatrimonium p. 118, nr. 257.
 223. Doopwaterkruik met doopschaaltje, gres.
  De staander en het kraantje zijn van geelkoper.
  Geen verdere gegevens bekend.
 224. Doopwaterkruik in detail. Zie 223.
 225. Toren, vroeg 18e eeuw.
  Een achthoekig klokkenhuis en een peervormige spits in twee geledingen.
  Mogelijk aangebracht door pastoor Truyens.
  Zie Kunstpatrimonium p. 17, 15e regel van boven.
 226. Steunbeer, zuidelijke gevel, 15e eeuw.
  Zie Kunstpatrimonium p. 17.
 227. Steunbeer, zuidelijke gevel, 15e eeuw.
  Zie Kunstpatrimonium p. 17.
 228. Glas-in-loodvenster in de noordelijke muur, naast het tochtportaal, 1721.
  De tekst luidt:
  Mathias Truyens, pastor huius Beginacy
  Decanus Concily Christianitatis Tongrensis
  Anno 1721
  (Mathias Truyens, pastoor van dit begijnhof en decaan van het Tongers Christelijk Concilie, in het jaar 1721.)
 229. Glas-in-loodvenster in de noordelijke muur, naast het tochtportaal. Gezien de gelijkenis met het venster op foto 228, is dit mogelijk 18e-eeuws. Mij zijn geen gegevens bekend.
 230. Spitsboogvenster, glas in lood, gotisch, noordelijk transept.
  Zie Kunstpatrimonium p. 17.
 231. Middenschip, gezien vanaf het tochtportaal.
  Zie Kunstpatrimonium p. 17.
 232. Noordelijke zijbeuk, gezien vanaf het tochtportaal. Binnendeur, zie foto’s 173 en 174.
 233. Zuidelijke zijbeuk. Beeld Christus op de Koude Steen, zie foto 137 e.v.
 234. Wijwatervat in hardsteen, 16e eeuw, maaslands, hoogte 112,5 cm. Als uw door het tochtportaal binnen komt, direct rechts.
  Zie Kunstpatrimonium p. 171, nr. 420.
 235. Wijwatervat in hardsteen, 16e eeuw, Maaslands, hoogte 103 cm. Als u door het tochtportaal binnenkomt direct links.
  Zie Kunstpatrimonium p. 171, nr. 421.
 236. Kapiteel met rozetten, natuursteen, 15e eeuw.
  Zie Kunstpatrimonium p. 20, nr. 6.
 237. Kapiteel met eikenbladeren, natuursteen 15e eeuw.
  Zie Kunstpatrimonium p. 20, nr. 6.
 238. Kapiteel met bladeren (esdoorn of plataan), natuursteen, 15e eeuw.
  Zie Kunstpatrimonium p. 20, nr. 6.
 239. Kapiteel met enkele bladrand, natuursteen, 15e eeuw.
  Zie Kunstpatrimonium p. 20, nr. 6.
 240. Kapiteel met enkele blad- en knoprand, natuursteen, 15e eeuw.
  Zie Kunstpatrimonium p. 20, nr. 6.
 241. Kapiteel met papaverblad en –zaaddozen, natuursteen, 15e eeuw,
  Zie Kunstpatrimonium p. 20, nr. 6.
 242. Kapiteel met geribd bladmotief, natuursteen, 15e eeuw.
  Zie Kunstpatrimonium p. 20, nr. 6.
 243. Kapiteel met ongeribd bladmotief, natuursteen, 15e eeuw.
  Zie Kunstpatrimonium p. 20, nr. 6.
 244. Kapiteel met (acanthus?) blad, natuursteen, 15e eeuw.
  Zie Kunstpatrimonium p. 20, nr. 6.
 245. Gewelf middenschip, pleisterwerk van François Renard, 1707.
  Zie Kunstpatrimonium p. 20, nr. 5.
 246. Gewelf middenschip, zie 245.
  Detail: medaillon met stralende zon.
  Zie Kunstpatrimonium p. 20, nr. 5.
 247. Gewelf middenschip, zie 245.
  Detail: medaillon met maan en sterren.
  Zie Kunstpatrimonium p. 20, nr. 5.
 248. Gewelf middenschip, zie 245.
  Detail medaillon met Christusmonogram (Jota, èta (Grieks, hoofdletters) en C (Latijn, hoofdletter)= Jèsus Christos).
  N.B. Normaliter vinden we I.H.S. dat staat voor een afkorting van de naam Jhesus, later geworden Jesus Hominum Salvator (Jezus Redder der Mensheid) en ook wel In Hoc Signo (vinces) of wel In dit Teken (zult gij overwinnen).
  Zie Kunstpatrimonium p. 20, nr. 5.
 249. Gewelf middenschip, zie 245.
  Detail: medaillon met duif in een stralenkrans, symbool van de Heilige Geest.
  Zie Kunstpatrimonium p. 20, nr. 5.
 250. Gewelf middenschip, zie 145.
  Detail: medaillon met ciborie en altaardoek.
  Zie Kunstpatrimonium p. 20, nr. 5.
 251. Gewelf middenschip, zie 245.
  Detail: gekroond Mariamonogram met engelenhoofdjes.
  Zie Kunstpatrimonium p. 20, nr. 5.
 252. Gewelf middenschip, zie 245.
  Detail: Christusmonogram IHS met kruis en brandend hart, zie 248.
  Zie Kunstpatrimonium p. 20, nr. 5.
 253. Middenschip, gezien vanaf het hoofdaltaar.
  Op de westelijke muur, boven het tochtportaal, de stamboom van de Heilige Maagd Maria, ook wel de Boom van Jesse genoemd, gedateerd 1521.
  N.B. De boom is een zonneklok! Tijdens het fotograferen heb ik telkens moeten wachten tot elke tak licht kreeg. Dat licht lag erop als een ronde plek.
  Details: zie hierna.
  Zie Kunstpatrimonium p. 54-56.
 254. Boom van Jesse, zie 253.
  Detail: Maria Clephas met haar man Alfeus.
  Maria Clephas was een zuster van de H. Maria.
 255. Boom van Jesse, zie 253.
  Detail: de zonen van Maria Clephas, Links Jozef de Rechtvaardige, ruggelings geportretteerd, rechts de lezende Jacobus de Mindere.
 256. Boom van Jesse, zie 253.
  Detail: Sint Anna te Drieën, in de breedte gefotografeerd.
 257. Boom van Jesse, zie 253.
  Detail: Sint Anna te Drieën, in de lengte gefotografeerd.
 258. Boom van Jesse, zie 253.
  Detail: De hogepriester Aäron, stamvader van de Heilige Anna, Maria’s moeder. Naast hem een knielend begijntje.
 259. Boom van Jesse, zie 253.
  Detail: de koning en psalmdichter David, stamvader van St. Anna’s tweede man, Joachim. Naast hem een knielend begijntje.
 260. Boom van Jesse, zie 253.
  Detail: Maria Salome met haar mans Zebedeus.
  Maria Salome was een zuster van de heilige Maagd Maria.
  N.B. Wie kent niet de zegswijze: “Jij ben me toch een Zebedeus”, gezegd van mensen die lange “preken” houden om hun standpunt te verduidelijken, vooral ook kinderen. Zou het toeval zijn dat Zebedeus hier geschilderd is alsof hij een preek afsteekt?
 261. Boom van Jesse, zie 253.
  Detail: de zonen van Maria Salome, Johannes de Evangelist met kelk en Jacobus de Meerdere met schriftrol.
 262. De Heilige Drievuldigheid, schilderij op doek, anoniem, 17e eeuw.
  Zie Kunstpatrimonium p. 106, nr. 228.
 263. De Heilige Drievuldigheid, zie 262, detailopname met telelens.
 264. Christus en de boetvaardige zondaars, schilderij op doek, Vlaamse School, ca. 1700.
  Zie Kunstpatrimonium p. 102, nr. 219.
 265. Jezus verschijnt aan zijn moeder, schilderij op doek, Vlaamse School, 2e helft 17e eeuw.
  Zie Kunstpatrimonium p. 101, nr. 218.
 266. Doodstrijd van Jezus in de Hof van Olijven, schilderij op doek, ca. 1650, gesigneerd Francheijs Walscats.
  Zie Kunstpatrimonium p. 100, nr. 215.
 267. Golgotha, portiekschilderij hoofdaltaar, toegeschreven aan Gaspar De Crayer, 1649-1669.
  Zie Kunstpatrimonium p. 97, nr. 207.
 268. Maria ten Hemel Opneming, portiekschilderij op doek, anoniem, 18e eeuw.
  Dit schilderij heeft oorspronkelijk in de portiek van het zuidelijk zijaltaar van St. Antonius gehangen. De minderbroeders hebben er bij hun komst in 1901een beeld van St. Antonius voor in de plaats gezet. Het doek hangt thans tegen de zuidelijke muur.
  Zie ook foto 134.
  Zie Kunstpatrimonium p. 109, nr. 235.
 269. Maria ten Hemel Opneming, zie 268.
  Detail: het hoofd van Maria.
 270. Onze Lieve Vrouw van Smarten, schilderij op doek, anoniem, 17e eeuw.
  Zie Kunstpatrimonium p. 107, nr. 231.
 271. Huldiging van de Heilig Jozef, portiekschilderij op doek, in de portiek van het noordelijk zijaltaar van de H. Familie, anoniem, eind 17e eeuw. Zie 129.
  Zie Kunstpatrimonium p. 107, nr. 229.
 272. Marteling van de Heilige Erasmus, schilderij op doek in houten omlijsting, 18e eeuw.
  Zie Kunstpatrimonium p. 57, nr. 96 voor de houten kast.
 273. Marteling van de Heilige Erasmus, schilderij op doek, 18e eeuw, zie 272.
  De legende vertelt dat Erasmus werd gemarteld om zijn geloof. Hem zouden de darmen letterlijk uit het lijf zijn gerukt. De gelovigen prikken ook nu nog spelden (vooral van luiers) in het doek, om bij Erasmus de genezing van buikziekten af te smeken.
  Zie Kunstpatrimonium p. 108, nr. 234 voor het schilderij.
 274. Engel vernietigt het rad van de Heilige Catharina van Alexandrië, schilderij op doek, anoniem, 4e kwart 16e eeuw.
  Volgens de legende zou de Heilige Catharina gemarteld gaan worden tussen twee raderen. Juist op dat ogenblik kwam er een engel die het ene rad vernietigde, het ander rad werd door de bliksem getroffen.
  Zie Kunstpatrimonium p. 103, nr. 222.
 275. Schilderij op doek, geen gegevens bekend.
  De stigmata en de pij duiden op St. Franciscus van Assisië.
  Gesigneerd J. Calamatto(?).
 276. Schilderstuk in houten kast. Geen gegevens bekend.
  De inscriptie onderaan op de lijst: Heilige Godfried, coart van Helveren en Struyen, minderbroeder, metgesellen martelaers van Gorcum.
 277. Antependium, zuidelijk zijaltaar van St. Catharina van Alexandrië, borduurwerk op rode zijde, Vijfken Caproens, 1634.
  Aangenomen wordt dat Vijfken Caproens een begijntje was en dit antependium in 1634 heeft geborduurd voor de kerk.
  Zie Kunstpatrimonium p. 138, nr. 313.
 278. Antependium, zie 277.
  Detail: in gouddraad geborduurd vaasje met bloemen en granaatappels.
   Dit motief komt voor aan weerszijde van een centraal medaillon, zowel bij het antependium van St. Catharina als bij dat van de Heilige Maagd Maria.
  Zie Kunstpatrimonium p. 138, nrs. 313 en 314.
 279. Antependium, zie 277.
  Detail: centraal medaillon met St. Catharina van Alexandrië.
  Zie Kunstpatrimonium p. 138, nr. 313.
 280. Antependium, zuidelijk zijaltaar van de Heilige Familie, 2e kwart 17e eeuw.
  Detail: het centraal medaillon met een afbeelding van De terugkeer uit Egypte, naar een schilderij van Rubens. Geborduurd in gouddraad, met applicaties, op rood fluweel.
  Zie Kunstpatrimonium p. 139, nr. 315.
 281. Antependium, zuidelijk zijaltaar van de Heilige Familie, 2e kwart 17e eeuw.
  Detail: vaasje met bloemen, bovenaan één granaatappel. Goudborduursel en applicaties op rood fluweel.
  Zie Kunstpatrimonium p. 139, nr. 315.
 282. Antependium hoofdaltaar, 1627.
  Detail: vaasje met bloemen, goudborduursel op rode zijde.
  Zie Kunstpatrimonium p. 138, nr. 312.
 283. Antependium hoofdaltaar, 1627.
  Detail: centraal medaillon met Christusmonogram. Goudborduursel op rode zijde. Aangenomen wordt dat het begijntje Maria Copis dit stuk heeft gemaakt en aan de kerk geschonken.
  Zie Kunstpatrimonium p. 138, nr. 312.
 284. Antependium,noordelijk zijaltaar van de Heilige Maagd Maria, 1634.
  Detail: centraal medaillon met de H. Maria. Goudborduursel op rode zijde.
  Aangenomen wordt dat het stuk gemaakt is door het begijntje Vijfken Caproens en aan de kerk geschonken.
  Zie Kunstpatrimonium p. 138, nr. 314.
 285. Processievaandel, geen gegevens.
  Detail: centraal medaillon met Onze Lieve Vrouw van het Scapulier.
 286. Processievaandel, geen gegevens.
  Detail: centraal medaillon. De stigmata duiden op St. Franciscus.
 287. Processievaandel, geen gegevens.
  Detail: centraal medaillon. De stigmata duiden op St. Franciscus van Assisië, de drie kronen op de Heilige Gedda.
 288. Processievaandel, geen gegevens.
  Detail: centraal medaillon met de Heilige Elisabeth van Hongarije, zie foto 152.
 289. Processievaandel, geen gegevens.
  Detail: centraal medaillon met St. Catharina van Alexandrië.
 290. Sint-Ursulastraat, 16 augustus 1998, het Brouwhuis staat al enkele maanden in de steigers.
 291. Sint-Ursulastraat, 6 januari 1998. De infirmerie bij valavond.
 292. Sint-Ursulastraat 5 en 7, 6 januari 1998, de huizen van de familie Lousbergh, bij valavond.
 293. Sint-Ursulastraat 5 en 7, 19 maart 1998, de huizen van de familie Lousbergh, op de vooravond van de start der herinrichtingswerken.
 294. Kastanjewal richting westen, 12 februari 1998. De bomen zijn nog niet gesnoeid.
 295. Kastanjewal richting oosten, 19 maart 1998. De bomen zijn gekandelaard.
 296. Kastanjewal richting oosten, 19 maart 1998. Grote kuis van wat eens de Jeker was.
 297. Kastanjewal richting westen, 19 maart 1998. Grote kuis van de oude Jekerbedding.
 298. Sint-Ursulastraat, herfst-winter 1997. De herinrichtingswerken in volle gang.
 299. Sint-Ursulastraat, 19 maart 1998. De nieuwe bestrating.
 300. Kastanjewal in oostelijke richting, 12 februari 1998. De infirmerie en de Sint-Ursulakapel.
 301. Kastanjewal in westelijke richting, 12 februari 1998.
 302. Kastanjewal, 12 februari 1998. Het poortje van de infirmerie aan de zijde van de Kastanjewal, met het opschrift Meisjesschool.
 303. Kastanjewal, maart 1998. Het zelfde poortje van de infirmerie, nu gefotografeerd van op de binnenkoer van de infirmerie.
 304. Sint-Ursulakapel, 6 januari 1998.
  Let op de twee golfplaten afdakjes.
 305. Sint-Ursulakapel, 19 maart 1998. Binnenkoer. Het golfplaten dakje aan de zijde van de Kastanjewal: de oude toiletten.
 306. Sint-Ursulakapel, 19 maart 1998. Binnenkoer. Het golfplaten afdak aan de zijde van de St.-Ursulastraat: een bergplaats voor veel zooitje ongeregeld.
 307. Sint-Ursulakapel en infirmerie, 19 maart 1998, de twee binnenkoeren.
 308. Infirmerie, 19 maart 1998, binnenkoer.
 309. Sint-Ursulakapel en infirmerie, 6 januari 1998, zicht vanaf de Kastanjewal.
  Let op de gevelsteen in de oostelijke gevel.
 310. Sint-Ursulakapel, toren en buitenmuur koer, 6 januari 1998, zicht aan de St.-Ursulastraat.
 311. Sint-Ursulakapel, 19 maart 1998.
  Detail: de gevelsteen met kogelinslag (waarschijnlijk van WO II) in de oostelijke gevel.
 312. Tongeren per koets, juli 1997.
  De koets trekt vanuit de Moerenstraat door het begijnhof.
 313. Wandelen met een gids door het begijnhof, september 1997.
 314. Herdenking 250e verjaardag van de Slag van Lafelt (2 juli 1747) op 6 juli 1997.
  Op de foto: Sir Reginald R. Barnewall, baronet, lid van de hoofdzakelijk in Luxemburg wonende Ierse delegatie. Hij zelf woont in Australië.
 315. Herdenking 250e verjaardag van de Slag van Lafelt (2 juli 1747) op 6 juli 1997.
  Herdenkingsmis in de Begijnhofkerk. Vooraan op de foto Sir Reginald, zie 315.
 316. Onder de Linde, december 1997.
  De bewoners versieren hun lindeboom elk jaar in de kerstperiode.
 317. Onder de Linde, december 1997.
  Eén der bewoners houdt het pleintje proper.
 318. Kerstconcert in de Begijnhofkerk, 21 december 1997. Het koor komt van Sint-Truiden, de dirigente van Tongeren.
 319. Kerstconcert in de Begijnhofkerk, 21 december 1997.
 320. Kerstconcert in de Begijnhofkerk, 21 december 1997. Het publiek bezette de kerk tot de laatste stoel. Het lege stoeltje is dat van uw fotografe!
 321. Kastanjewal in oostelijke richting, artiste peintre, 12 februari 1998.
 322. Kastanjewal in westelijke richting, artiste peintre, 12 februari 1998.
 323. 1e Antiquarische boekenmarkt, 16 augustus 1998, 9.00 uur.
  De opening zou plaats vinden om 10.00 uur.
  Op de foto juge Edmond Vandeplas.
 324. 1e Antiquarische boekenmarkt in het begijnhof, 16 augustus 1998, 9.30 uur.
 325. 1e Antiquarische boekenmarkt in het begijnhof, 16 augustus 1998, 9.45 uur.
 326. 1e Antiquarische boekenmarkt in het begijnhof, 16 augustus 1998.
  Olijfje kijkt of ze genoeg geld bij heeft.
 327. 1e Antiquarische boekenmarkt in het begijnhof, 16 augustus 1998, St.-Ursulastraat.
  Hotdogs (let op de foute schrijfwijze op het bord) tegenover het Godshuis, bijna heiligschennis.
 328. 1e Antiquarische boekenmarkt in het begijnhof, 16 maart 1998.
  De handelaren en hun koopwaar.
 329. 1e Antiquarische boekenmarkt in het begijnhof, 16 augustus 1998.
  Om de bezoekers op het goede pad te houden is het stratenplan van Henri Baillien met kleefpleisters op een muur gezet.
 330. 1e Antiquarische boekenmarkt in het begijnhof, 16 augustus 1998.
  De dame op de foto is mejuffrouw Hoogmartens van de Leopoldswal.
 331. 1e Antiquarische boekenmarkt in het begijnhof, 16 augustus 1998.
  Het publiek was massaal aanwezig.
 332. 1e antiquarische boekenmarkt in het begijnhof, 16 maart 1998.
  De laatste kraam staat in de St.-Rosastraat.
 333. 1e Antiquarische boekenmarkt in het begijnhof, 16 augustus 1998, 9.30 uur.
  Het pleintje Onder de Linde.
 334. 1e Antiquarische boekenmarkt in het begijnhof, 16 maart 1998, 9.30 uur.
  De Bredestraat.
 335. 1e Antiquarische boekenmarkt in het begijnhof, 16 maart 1998, 10.00 uur.
  Sint-Ursulastraat. Let op de steigers voor het Brouwhuis.
 336. 1e Antiquarische boekenmarkt in het begijnhof, 16 maart 1998, 10.00 uur.
  Onder de Linde.
 337. 1e Antiquarische boekenmarkt in het begijnhof, 16 maart 1998, 9.00 uur.
  Onder de Linde.
 338. Het huis van kunstsmid Guyke Wouters, St.-Jozefstraat 1-3, bevlagd ter gelegenheid van de 1e antiquarische boekenmarkt, 16 augustus 1998.
 339. Beeldje van Sint Jozef, gips, in de nis van het huis van Guyke Wouters, 16 augustus 1998, zie 338. Het beeldje zou ongeveer 50 jaar oud zijn. Het “echt oude” beeldje dat er stond, werd door vandalen vernield.
 340. Fantasiedier, door Guyke Wouters gemaakt uit afvalmateriaal, 16 augustus 1998.
 341. 16 augustus 1998: Guyke Wouters vertelt over zijn werk aan een geïnteresseerde Tongenaar.
 342. 16 augustus 1998: binnen is er nog meer te zien. Guyke Wouters houdt open dag ter gelegenheid van de 1e antiquarische boekenmarkt.
 343. Onze Lieve Vrouw Oorzaak onzer Blijdschap, september 1997.
  Dit is een kunststof replica van het oorspronkelijke houten beeld dat gestolen werd. Het staat in de hoeknis van de oostgevel aan het huis De Craecker, St.-Ursulastraat 20.
 344. Onze Lieve Vrouw, beeldje in de nis van het Brouwhuis, september 1997.
  Geen gegevens bekend.
 345. Herberg De Pelgrim, uithangbord, september 1997.
  Geen gegevens bekend.
 346. Bronzen stierenkop in de gelagzaal van jeugdherberg Het Be”gein”hof, van de hand van beeldend kunstenaar Octave Landuyt, 1992.
  De stier is een herinnering aan het voormalig slachthuis dat op deze plaats stond en afgebroken werd. De stenen van de afbraak zijn hergebruikt bij de bouw van de jeugdherberg. De foto is genomen in september 1997.
 347. Silexsteen stadsomwalling, hoekhuis Corverstraat/Onder de Linde. De close-up is gemaakt op 12 februari 1998.
 348. Silexsteen stadsomwalling, hoekhuis Corverstraat/Onder de Linde. De close-up is gemaakt op 12 februari 1998.
 349. Mergelsteen begijnhofmuur, hoekhuis St.-Catharinastraat/Corverstraat. De close-up is gemaakt op 12 februari 1998.
 350. Mergelsteen begijnhofmuur, hoekhuis St.-Catharinastraat/Corverstraat. De close-up is gemaakt op 12 februari 1998.
 351. Mergelsteen begijnhofmuur, hoekhuis St.-Catharinastraat/Corverstraat. De close-up is gemaakt op 12 februari 1998.


Auteursrecht van de foto's op deze website, tenzij anders aangegeven:
Tiens Mevissen Tongeren en/of het KLGOG Tongeren en/of de kunstenaar van het werk.
Het is niet toegestaan de foto's te kopiëren, te downloaden
of op welke manier dan ook te vermenigvuldigen dan wel te publiceren
zonder mijn schriftelijk toestemming.